K A J  A R D

Född på Kimitoön i Åbolands skärgård, bor och jobbar i Hangö.
Studier, Gerlesborgs konstskola, Sverige 1984-86
Bokillustrationer

 

U T S T Ä L L N I N G A R

1986 EXPOHJA – Fiskars, regionalutställning i Nyland
1988 Kaivopuiston galleria – Helsingfors
1988 – 2008 Orangeri, eget galleri i Kyrkslätt
1989 – 90 NOR gruppen, Lahtis, Kyrkslätt, Stockholm, Sverige
1994 Neliö galleria – Uleåborg,Kapriisi galleria – Kuopio
2002 Regina galleria – Åbo
2005 Taidesalongen Piirto – Helsingfors,Theodor galleri – Lovisa
2007 JMA gallery – Wien, Österrike
2008 Marziart gallery – Hamburg. Tyskland
2009 Opera gallery – Budapest, Ungern
2010 Colorida gallery – Lissabon, Portugal
2011 Galleri Söder – Hangö
2014 Wohls gård – Kyrkslätt
2015 Stadshusgalleriet i Hangö
2016 Artika galleria, Helsingfors

2018 Red Conception gallery – Helsinki
Stipendier  – Konstsamfundet 1987, Svenska Kulturfonden 1990. 2002

Samlingar  – Jorvs sjukhus, Kommunförbundet, Kyrkslätts kommun, Kyrkslätts förs., Privata samlingar